Category Archives: Ikke kategoriseret

Betting Ikke kategoriseret

Det Konservative Folkeparti – for gud, konge og fædreland

Konservative

Det kommende Folketingsvalg kan, hvis alt går helt galt, ende med at koste et århundrede år gammelt parti livet i Folketinget.
Vi tager her fat på Det Konservative Folkeparti og beskriver kort situationen for det gamle parti, som i øjeblikket kæmper for at overleve. Så har du et lidt bedre grundlag til at vurdere, om du vil oddse på at partiet stadig er at finde i Folketinget efter næste valg.

 

Et parti fra før grundloven

Det Konservative Folkeparti bliver stiftet i 1915, men kan med lidt god vilje kaldes Danmarks ældste parti, da de har rødder tilbage til partiet Højre, der første gang blev stiftet i 1848 som en konservativ samling af godsejere og nationalt orienterede helstatsmænd, der blandt andet kæmpede for at Sydslesvig skulle være et dansk område.
Partiet startede som værende meget krike- og kongetro, og værdierne gud, konge og fædreland har hængt ved partiet helt op til 1990’erne.

 

De Konservative i dagens Folketing

Det Konservative Folkeparti stiller op til Folketinget under listebogstavet C på stemmesedlen, men partinavnet forkortes dog oftes blot med bogstavet K.
K blev det mindste af de partier der opnåede valg til i 2011. De fik 4,9 procent af alle stemmerne, og det kunne række til i alt 8 mandater i Folketinget.
Et meget skuffende valg for Det Konservative Folkeparti, der op i gennem 1980erne var Danmarks næststørste parti med over 20% af stemmerne, men siden da løbende har tabt tilslutning.
Sidste år valgte Det Konservative Folkepartis Lars Barfoed at trække sig som formand for partiet.
Posten blev overtaget af Søren Pape, der ikke i forvejen sidder i Folketinget. De Konservative er dermed det eneste parti i Folketinget uden en formand der selv sidder i Folketinget.

 

Værdierne hos De Konservative

De Konservatives værdier tager udgangspunkt i familien, som de anseer som grundlaget for et velfungerende samfund.
Det giver sig udslag i at de går meget op i den private ejendomsret, skole til alle samt belønning for at yde en ekstra indsats i samfundet
Partiet ønsker også at værne om dansk kultur, traditioner og kristne værdier, og mener at fællesskabet skal taget ansvar for de svageste.
Den Konservative grundtanke er meget værdipræget, og ikke har ikke så fastsatte politiske formler som andre partier, og det betyder også at deres værdigrundlag kan tolkes bredt internt i partiet.
Partiet rummer derfor både socialkonservative og nationalkonservative tanker.

 

Det kommende valg er den nye formands svendeprøve

Det bliver særdeles interessant at følge partiet til det kommende valg. Efter at Søren Pape overtog formandsposten i partiet, har han forsøgt at trække partiet tilbage til nogle af de oprindelige grundværdier.
De Konservative havde i en årrække gået i en mere socialliberal retning, men i Søren Papes formandstid er partiet forsøgt trukket i en mere nationalkonservativ retning.
Efter konstant nedgang i mandattal siden Poul Schlüter-tiden i 80erne, bliver det interessant at se om Det Konservative Folkeparti kan vende skuden eller om de vil fortsætte med at miste mandater på Christiansborg.
Søren Pape og hans parti har op til valget iværksat en meget offensiv Stop-kampagne, der med meget kortfattede sætninger, forsøger at tegne partiets mærkesager inden valget.
Stop-kampagnen lyder:

* Stop Regeltyranniet
* Stop Iværksætterbenspænd
* Stop Tyven
* Stop Skattefar
* Stop Grundskylden
* Stop Naziislamisme

 

De Konservatives kandidater

Partiets største stemmetager fra sidste valg, Lene Espersen, genopstiller ikke til Folketinget ved næste valg. Hun har valgt at prøve kræfter med en direktørstilling i en brancheforening. Hun bliver enormt svær at erstatte.

Partiet har dog en lang række andre potentielle kandidater, som potentielt kan gå hen og trække vigtige stemmer til partiet.
Det drejer sig især om kandidater der er med til at tegne den nationalkonservative linje, og som ofte er meget fremtrædende i enten nationale medier eller på de sociale medier.

De fire mest markante kandidater:

* Rasmus Jarlov
* Mads Holger
* Naser Khader
* Formand Søren Pape

 

Valgprognose

Prognoserne for Det Konservative Folkeparti ser ikke lovende ud.
Der er ikke blevet taget godt imod deres Stop-kampagne, og meget tyder på at antallet af mandater vil fortsætte nedad.
De fleste prognoser giver partiet mellem 3 og 4 procent af stemmerne. Enkelte prognoser ser endnu dårligere ud, og advarer om at partiet kommer til at ende uhyggeligt tæt på spærregrænsen på de 2%
Det kommende valg kan risikere at blive en gyser for Det Konservative Folkeparti.